Hľadať

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania www.mydeco.sk/ (ďalej len „webové rozhranie“)

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Správca osobných údajov:

A-ConTax s.r.o., so sídlom Železničiarska 6, 811 04 Bratislava, IČO: 35894016, DIČ: 2021860192, IČ DPH: SK2021860192, Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 32529/B zo dňa 22.7.2004.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese info@mydeco.sk alebo písomne na adrese sídla našej spoločnosti, alebo na telefónnom čísle +421 905 979 171.

1. Spracúvanie a účel použitia osobných údajov

Rešpektujeme základné zásady spracúvania osobných údajov, ktoré sú určené čl.5 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, a preto spracúvame výhradne  bežné osobné údaje napr. titul, meno, priezvisko dotknutej osoby, adresa, emailový a telefonický kontakt.

1.1 Osobné údaje pri nákupe tovaru na e-shope

Pri nákupe od Vás požadujeme iba údaje potrebné na jeho vybavenie. Údaje sú úrčené na:

 • poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy,
 • poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty ako dani z príjmov,
 • poskytnutie údajov je potrebné pre rýchle a správne doručenie tovaru

Rozsah poskytnutia osobných údajov:

 • vaše meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • adresa doručenia
 • telefónne číslo

Účelom použitia týchto údajov je vybavenie objednávky v súlade s našimi Všeobecnými Obchodnými podmienkami a komunikácia so zákazníkom ohľadom objednávky.

2. Získavanie a využívanie osobných údajov

Svoje osobné údaje nám poskytujete buď pri vyplnení objednávky, alebo pri vyplnení kontaktného formulára, prípadne pri návšteve a používaní webového rozhrania nasledovne:

 • Osobné údaje zadané prostredníctvom kontaktného formulára a objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (hlavne evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov apod.).
 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu pre zasielanie obchodných správ týkajúcich sa nášho tovaru podobnému tomu, ktorý ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných správ môžete kedykoľvek (aj v rámci objednávania tovaru) odmietnuť.
 • Pokiaľ nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, hlavne pri vyplnení objednávky spracovávať za účelom posielania obchodných správa priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia používateľského zážitku. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby. Pokiaľ prostredníctvom súborov cookies dochádza k spracovaniu osobných údajov, tieto osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete príslušným nastavením vášho internetového prehliadača). Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 7 týchto Zásad.

3. Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

3.1 Sprístupnenie údajov doručovateľskej služby. Momentálne spolupracujeme so spoločnosťou:

 • Packeta Slovakia s.r.o. , Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava IČO: 48 136 999. Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B

3.2 Sprístupnenie údajov spoločnosti dodávajúcej webové a emailové riešenie:

 • Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 63270/B
 • MailChimp (zasielanie newsletterov),  The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA

3.3 Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté organizáciám ako aj orgánom štátnej správy, ktoré pri výkone svojich činností postupujú v zmysle osobitných zákonov (napr. Daňový úrad, Polícia, Colný úrad, Finančná polícia).

4. Doba využívania údajov

Osobné údaje zadané v rámci hľadania a objednávania tovaru využívame len po dobu nevyhnutnú pre splnenie zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Pokiaľ nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo pokiaľ užívame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných správ a/alebo kontrolu zlepšovania našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania.

5. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Nariadenie GDPR Vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 • Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
 • Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na prenositeľnosť údajov

6. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť zaslaním emailovej správy na info@mydeco.sk alebo písomnej žiadosti na sídlo našej spoločnosti.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z vyššie uvedených práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, hlavne na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk

7. Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje a sú používané na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík vo vzťahu k používaniu stránok návštevníkom. Súbory cookies nám pomáhajú stanoviť výkonnosť našich stránok, ako aj prispôsobovať obsah stránok jedinečným zákazníkom. 

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá na pevný disk užívateľa, t.j. vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na našom webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača/mobilného zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači/mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. 

Ako používame súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaných cookies na webových stránkach.

Aké cookies používame?

Technické cookies 

Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Využívajú sa najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.

Analytické cookies 

Vďaka týmto cookies máme k dispozícii anonymizovanú štatistiku o tom, čo sa našim užívateľom na našich stránkach páči, odkiaľ prichádzajú, na čo klikajú, ako dlho u nás zostávajú. Tieto informácie sú pre nás skvelým ukazovateľom, ako priebežne optimalizovať fungovanie nášho webu.

Reklamné cookies

Tieto súbory cookies nám umožňujú zobrazovať prispôsobené reklamy, na produkty a služby, o ktoré máte potenciálny záujem a merať Vaše interakcie s nimi. Môžeme ich použiť na reklamu produktov našej spoločnosti, keď navštívite iné webové stránky.

Aké súbory cookies používame? 

CookieTypDĺžka trvaniaPopis
_gaThird partysessionSúbor cookie _ga nainštalovaný službou Google Analytics pracuje s počtami návštevníkov, reláciami, kampaňami a tiež sleduje používanie stránky pre analytický pohľad na stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.
_ga_ZV1SF6MQ3VThird partysessionTento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics.
_gat_gtag_UA_236080374_1Third partysessionNastavená spoločnosťou Google na rozpoznanie používateľov.
_gidThird partysessionSúbor cookie _gid nainštalovaný službou Google Analytics ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a zároveň vytvára analytickú správu o výkonnosti webovej lokality. Niektoré zo zhromažďovaných údajov zahŕňajú počet návštevníkov, ich zdroj a anonymne navštevované stránky.
cookielawinfo-checkbox-advertisement01 rokTento súbor cookie nastaveným nástroja GDPR Cookie Consent a používa sa na zaznamenanie súhlasu používateľa s cookies v kategórii „Reklamné“.
cookielawinfo-checkbox-analytics011 mesiacovTento súbor cookie je nastavením nástroja GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Analytické“.
cookielawinfo-checkbox-functional011 mesiacovTento súbor cookie je nastavením nástroja GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Funkčné“.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 mesiacovTento súbor cookie je nastavením nástroja GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Potrebné“.
cookielawinfo-checkbox-others011 mesiacovTento súbor cookie je nastavením nástroja GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Ostané“.
CookieLawInfoConsent01 rokZaznamená predvolený stav tlačidla zodpovedajúcej kategórii & statusu CCPA. Funguje iba v koordinácii s primárnym súborom cookie.
viewed_cookie_policy011 mesiacovSúbor cookie je nastavením nástroja GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Nastavenia svojho prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím vyslovene nesúhlasíte. Informácie o nastaveniach súborov cookies nájdete v príslušnej časti nápovede Vášho zariadenia alebo prehliadača. 

Príklady nastavenie v najpoužívanejších prehliadačoch: 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe : http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/  

Tieto zásady sú účinné od 25.03.2022

Návrat hore
Produkt bol pridaný do košíka